Clienttevredenheid

Naast de ervaringen en beoordelingen  die cliënten kunnen schrijven op www.zorgkaart.nl meten  we de tevredenheid middels het afnemen van een (digitale) vragenlijst die ons zicht geeft op onze verbeterpunten. Hiertoe maken we gebruik van de CQ-index.
De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Met deze CQi worden 9 indicatoren gemeten.

De CQ-index meet o.a. de volgende aspecten:

  • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
  • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
  • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
  • Voelde u zich serieus genomen?
    Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid.

Het kan voorkomen dat het traject voortijdig stopt na de intake, of dat wij u doorverwijzen na de intake. Er wordt dan een ‘onvolledig’ zorgtraject (gemiddeld 120 min.) ingediend bij de zorgverzekeraar. Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (mailcontact, telefonisch overleg, intercollegiaal overleg, opstellen van de huisartsbrief etc) wordt verrekend vanuit het zorgpakket.

De CQ-index scoren worden de cliënt gescoord op een 5 punts schaal lopend van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
Over het jaar 2018 zijn wij door onze cliënten op de volgende manier beoordeeld:

  • Bejegening door de behandelaar (1-5) – score 4,5 (rapportcijfer 9,0)
  • Samen beslissen (1-5) – score 4,13 (rapportcijfer 8,2)
  • Uitvoering behandeling (1-5) – score 4,00 (rapportcijfer 8,0)

Het algehele rapportcijfer over 2019 kwam praktijk breed uit op 8,4.

Vanuit de resultaten ontstaat er een positief cliëntervarenheid. Voor de komende periode zal er extra aandacht gegeven worden aan samen beslissen en uitvoering behandeling.