Behandeling

Klachten / problematiek

Mijn praktijk biedt onderzoek en behandeling aan (jong-) volwassenen vanaf 18 jaar. Ik werk volgens de laatste richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg. Voor de volgende problematiek kunt u bij mijn praktijk terecht.
In mijn praktijk werk ik volgens de erkende GGZ standaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patiënt journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke norm) waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

Als u op de klacht/het probleem klikt komt u op de site van de GGZ standaarden waar u meer informatie kunt vinden over de klacht. Daarnaast kunt u thuisarts.nl of nedkad.nl raadplegen voor meer informatie over klachten.

Behandelvormen

Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende (psychodynamische) psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende –niet adequate- interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven van iemand (ernstig) kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen, op een meer emotioneel niveau, kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het leven.

Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van uw symptomen en/ of klachten, maar u gaat met hulp van de therapeut eerst op zoek naar onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van uw klachten en patronen. Met als doel dat u in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en dat u leert uzelf te zijn en uw leven bewuster en gezonder in te richten. Inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces.

 

Klachtgerichte psychotherapie

“Klachtgerichte gedragstherapie” is een psychotherapie met als uitgangspunt de huidige klacht van de cliënt. Het doel is het verminderen en waar mogelijk verhelpen van de klacht. Om dat te bewerkstelligen wordt allereerst een de klacht geanalyseerd. Vervolgens stelt de therapeut in overeenstemming met de cliënt een stappenplan op. De cliënt krijgt opdrachten en oefeningen die zowel binnen als buiten de therapiepraktijk worden uitgevoerd. Op deze manier wordt er gewerkt aan het verhelpen van de klacht.

 

Kortdurende psychotherapie

Het doel van kortdurende psychotherapie is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien deze vorm van therapie niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie.

 

Traumagerichte psychotherapie, EMDR en NET

Wanneer u een trauma meemaakt kan u daar erg veel last van hebben. Zo kan een trauma er onder andere voor zorgen dat u angstig wordt, u last krijgt van nachtmerries en dat het relaties met anderen nadelig beïnvloedt. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn: een misdrijf, ongeval of seksueel misbruik. De Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectief bewezen behandeling voor trauma. Met EMDR wordt door middel van snelle oogbewegingen de traumatische ervaring gereactiveerd met als doel afname van de angsten. Ook kan EMDR voor andere klachten effectief zijn, zoals een specifieke fobie, negatief zelfbeeld en chronische pijn. EMDR wordt aangeboden als een onderdeel van een gehele behandeling.

Narratieve Exposure Therapie, afgekort “NET”, is een kortdurende behandeling, die specifiek is ontwikkeld  voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende  gebeurtenissen gedurende het leven. Bij NET staat de levensgeschiedenis van de cliënt centraal. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn op de grond uitgelegd. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

 

Mindfullness

Mindfulness betekent ‘leven met volle aandacht’. De meeste mensen leven constant in hun hoofd – in hun gedachten. Het overgrote gedeelte van deze gedachten gaat over de toekomst: “Ik moet morgen even langs m’n moeder”, “Morgen moet dat rapport af”, “Straks ga ik schoonmaken, en daarna even die telefoontjes plegen”.
Met mindfulness ga je juist je aandacht richten op het heden. Je laat even alle gedachten voor ‘straks’ of ‘morgen’ varen, en houdt je bezig met wat je nu aan het doen bent.

 

Persoonsgerichte psychotherapie

Persoonsgerichte of cliëntgerichte psychotherapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de cliënt in zichzelf centraal staat. De rol van de psychotherapeut is de cliënt te helpen bij het ervaren van emoties en het reflecteren op gevoelens, gedachten en gedrag, zonder daarbij een vastgestelde therapeutische richting op te leggen.

Een belangrijk uitgangspunt van persoonsgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kunnen we ons het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je dan bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In een persoonsgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen.

 

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

 

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is voor uiteenlopende psychische klachten bewezen effectief gebleken. Cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten.

 

Mentalisation Based Therapy, MBT

MBT is een therapie waarin je leert om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. En mentaliseren kun je leren. Wanneer het je lukt om je eigen emoties, acties en ook die van anderen te begrijpen zul je zien dat je veel gemakkelijker in staat bent je emoties en gedrag op de juiste, maar zeker ook prettigere manier te uiten. Als jij dit doet, beïnvloed je anderen om je heen ook op een prettige manier. Hierdoor neemt de kwaliteit van je relaties toe. Uiteindelijk werkt wat jij leert tijdens de therapie door in je hele leven. De kwaliteit van je leven gaat er sterk op vooruit. Je wordt zelfbewuster, gaat je zekerder voelen, je stemming word stabieler, je krijgt weer vat op jouw leven waardoor je er een invulling aan kan geven die bij je past.

 

Acceptance and Commitment Therapy, ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

 

Gezins- en Relatietherapie

Relatietherapie kan behulpzaam zijn bij partnerrelatie problemen, maar ook bij andere psychische klachten. Psychische klachten staan namelijk nooit op zichzelf. Ze kunnen te maken hebben met de situatie waarin iemand leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Relatietherapie is een erkende vorm van psychotherapie. Relatietherapie uitgevoerd door een lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is een gespecialiseerde vorm van relatietherapie. De NVRG hanteert een kwaliteitsbewakingssysteem voor zowel leden als opleiders.

 

Cultuursensitieve therapie

Tijdens de behandeling is er altijd aandacht voor het culturele achtergrond van de cliënt. Elk persoon heeft een leerproces vanuit zijn of haar achtergrond. Om iemand en zijn of haar klachten beter te begrijpen is het belangrijk om de culturele achtergrond van die persoon te leren kennen.

 

 

Psychotherapie

In een psychotherapie onderzoekt u samen met de therapeut hoe uw problemen en klachten ontstaan zijn en in stand worden gehouden. Met name richten we de aandacht op patronen, overtuigingen en gevoelens die belemmerend zijn in het omgaan met uzelf en anderen. Door hierin meer inzicht te krijgen kan er een verandering tot stand komen zodat u meer vrijheid en (zelf)vertrouwen zult ervaren en uw klachten zullen verminderen. Psychotherapie kan kort- of langdurend zijn, afhankelijk van uw  behoefte en hulpvraag.

Wij bieden verschillende vormen van psychotherapie, elk met specifieke accenten en mogelijkheden:

 • Inzichtgevende psychotherapie
 • Klachtgerichte psychotherapie
 • Kortdurende psychotherapie
 • Traumagerichte psychotherapie, EMDR en NET
 • Mindfullness
 • Persoonsgerichte psychotherapie
 • Schematherapie
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Mentalisation Based Therapy, MBT
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT
 • Gezins- en Relatietherapie
 • Cultuursensitieve therapie

Exclusie criteria

In de praktijk worden zowel behandelingen binnen GB GGZ als SGGZ aangeboden.

Echter voor sommige klachten kunt u niet terecht bij Psychotherapie Okman

 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstige eetproblematiek
 • Uitsluitend diagnostiek
 • Ernstige depressie
 • Schizofrene/psychotische stoornissen
 • Suicidaliteit
 • Jeugd tot 18 jaar

E-health

Binnen onze praktijk werken wij ook met E-Health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die u al volgt. Hiervoor gebruiken wij het E-Health platform Telepsy. Uw behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die u ervaart. Daarnaast kunt u opdrachten maken en informatieve of leuke filmpjes bekijken. Tussendoor kunt u online contact houden met uw behandelaar over uw vooruitgang. Telepsy is goed beveiligd en voldoet aan de strengste privacy eisen.

Opbouw behandeling

Aanmelding, intake en behandelplan

Na aanmelding via uw huisarts of direct door u zelf ontvangt u informatie m.b.t. plaatsing- en vergoeding. Wanneer u aan de beurt bent wordt u gebeld voor een 1e afspraak. Let op: Neem de verwijsbrief en een kopie van uw ID mee.
Tijdens de intake, het 1e gesprek, worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding. De intake duurt 60 minuten. Soms wordt er meer tijd of een dubbel consult gebruikt voor de intake. In het 2e gesprek wordt in veel gevallen het behandelplan (doelstelling, methoden, indicatie aantal consulten en doorlooptijd) samen met u opgesteld. Hiermee start direct de behandeling. De aanpak bij GB GGZ is gestructureerd, pragmatisch en oplossingsgericht van aard. Daarbij wordt vaak een huiswerkopdracht meegegeven. Ter ondersteuning van de behandeling kunnen hierbij soms ook e-Health modules (online behandelprogramma’s) worden toegepast. Een actieve houding van de cliënt(e) is een pre. Er wordt klachtengericht gewerkt met inzicht naar het verleden. De basis voor de behandeling ligt in het hier en nu. De aanpak bij SGGZ is anders ingericht en richt zich met name op al langer bestaande en terugkerende patronen die niet te doorbreken zijn. Deze behandelingen zijn vaak van langere duur, verdiepend en persoonsgericht.

Wij geloven dat in veel gevallen het betrekken van uw familie of naasten, van groot belang kan zijn om meer te begrijpen van uw situatie en klachten, en u tot steun kan zijn in uw behandeling en in het dagelijks leven. Daarom worden, indien mogelijk en gewenst, uw naaste (-n) uitgenodigd voor een of meerdere gesprekken.

Bij de afsluiting worden de resultaten van de behandeling en mogelijke vervolgstappen besproken. Met uw toestemming wordt tenslotte een kopie van een kort eindverslag naar uw huisarts gestuurd. Als een vervolgbehandeling nodig is ontvangt uw (huisarts) verwijzer hierover een gericht vervolgadvies, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

In de beroepscode van het NIP zijn beroepsethische regels vastgelegd en door de BIG-registratie valt de praktijk onder het medisch tuchtrecht.

Crisis

Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u tijdens kantooruren uw behandelaar of de praktijkhouder contacten. Ook kan u direct contact zoeken met uw huisarts. Buiten kantoortijd richt u zich tot de crisisdienst en dienstdoende huisartsen bij de huisartsenpost.