Samenwerking

Psychotherapie Okman hecht grote waarde aan samenwerking met andere relevante partijen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Omdat de praktijk zich binnen een huisartsenpraktijk bevindt wordt er nauw samengewerkt met de huisartsen in de gezondheidscentrum, de POH GGZ  die ook tevens in verschillende huisartsenpraktijken werken. Daarnaast werkt de praktijk samen met huisartsen in de regio, bedrijfsartsen, (medisch) specialisten, collega psychologen/praktijken en gespecialiseerde GGZ.

In groten lijnen wordt er nauw samengewerkt met:

  • Huisarstenpraktijken
  • POH GGZ

Deze samenwerking bestaat uit:

  • Afstemmend (telefonisch) overleg met (uw behandelend) huis-/arts of praktijkondersteuner (POH-GGZ);
  • Het uitwisselen van intake-, voortgang- en eindrapportages;
  • Het uitwisselen van vak gerelateerde kennis.